В

 • Валута
  Парична единица, която стои в основата на паричната система (златна, сребърна, книжна и пр.). Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна.
 • Валутен курс
  Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.
 • Валутен пазар (Forex)
  Съвкупността от валутни операции на даден пазар или пазарна зона, извършвани в определен интервал от време.
 • Валутен риск
  Рискът от понасяне на загуба вследствие неблагоприятна промяна на валутния курс.
 • Валутен СУАП (SWAP)
  Покупката на една валута на спот пазара и едновременната продажба на същия обем от същата валута на форуърд пазара.
 • Валутен фючърс
  Договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на стимулираната валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период.
 • Валутна обмяна
  Дейността на банките, финансовите институции, брокерските къщи, т.е. на тези институции, които имат лиценз от Централната банка за обмяна на валута чрез покупка и продажба на вътрешните и международните пазари.
 • Валутна операция
  Споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сума валута по договорен курс на фиксирана цена.
 • Валутна опция
  Договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да купи или продаде определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на определен срок.
 • Вторичен пазар
  Пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други.
 • Вълнова терия на Елиът (Elliott Wave Theory)
  Техника за разпознаване на модели, публикувана от Елиът през 1939 год., поддържаща схващането, че капиталовият пазар следва ритъма или модел от 5 възходящи и 3 низходящи вълни, за да формират пълен цикъл от 8 вълни. Трите низходящи вълни се възприемат като коректив на предшестващите 5 възходящи вълни. Съотношенията на Фибоначи са приложими към ценовите обхвати и позволяват проектирането на ценови цели.
 • Share

  Вашият коментар

  Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

  *

  Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  This blog is kept spam free by WP-SpamFree.