V.I.P. Модул

V.I.P. модулът е предназначен за онези бъдещи инвеститори и трейдъри, желаещи разширена програма на обучение. Той обединява трите модула в едно цяло и неговата продължителност е поне три четири месеца. Той може да бъде проведен само в София и Пловдив. В другите градове предлагаме само стандартната форма на обучение. Курсът се провежда самостоятелно. Най-ценният елемент на този вариант е, че крайната фаза предоставя възможност да откриете реална сметка и да търгувате на нея в присъствието на ментор.

Часове
Основи на техническия анализ – 20 часа
Вълнови принцип на Елиът – 20 часа
Самостоятелна работа под наше наблюдение – 20 часа
Цена: 2570 лв.

Вижте още:
Модул 1 – напреднали
Модул 1
Модул 2
Модул 3
Безплатни семинари
Менторинг
Консултации
Дистанционно обучение
Видео уроци

Share