Ф

 • Фигура
  Сто пипса.
 • Финансови активи
  Финансовите активи като акции и облигации са права върху дохода, генериран от реални активи.
 • Финансови инструменти
  Ценни книжа, опции, фючърси, стоки или други ценности, имащи стойност във валута или запис на валутна транзакция.
 • Флаг
  Корективна фигура на графиката на техническия анализ, която се наблюдава след корекция на трендово движение. След приключване на флага се възобновява предишната тенденция.
 • Форуърд (Forward)
  Договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на бъдеща дата или след определен период от време по предварително договорен валутен курс. Доставката на валутата се извършва на датата на падежа на сделката.
 • Форуърд курсове
  Валутни курсове по срочни сделки, показващи каква стойност ще има валутата след определен период от време на база точно определени основни направления на изменение на валутния курс в бъдеще.
 • Фундаментален анализ
  Както техническият, така и фундаменталният анализ има за цел прогнозиране посоката на пазарното движение. Фундаменталният анализ обаче се концентрира върху първопричините за това движение. Това означава, че фундаменталистите концентрират интереса си върху всички фактори, които могат да окажат влияние върху цената на разглежданата променлива.
 • Фючърс
  средство за извършване на покупката или продажбата на стоки и ценни книжа на фиксирана дата в бъдещ период.
Share

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.