Б

 • Базова валута
  Валутата, спрямо която се котира другата валута от дадена валутна двойка. Например при EUR/USD основната валута е еврото, тъй като котировката се дава в долари за едно евро.
 • Бар графика
  Графика, която показва движението на цената на даден финансов инструмент за определен период от време чрез т.нар. bar. Върха показва най-високата достигната цена за периода, а дъното – най-ниската цена за отчетения период. Лявата хоризонтална черта показва нивото на отваряне, а дясната – нивото на затваряне.
 • Бик
  Играч на пазара, който счита, че цената на съответния финансов инструмент ще се покачи.
 • Бичи пазар
  Пазар, който се характеризира с покачващи се цени.
 • Борса
  Специален пазар, на който се извършват сделки: покупко – продажба на стандартни масови стоки (стокова борса) или на акции, облигации и други ценни книжа (фондова борса).
 • Брокер
  Независим агент, който купува и продава акции и облигации на борсата от свое име, но за сметка на клиента.
 • Брокерска къща
  Фирма, която извършва: сделки с чуждестранни средства за плащане и благородни метали, покупко-продажба на ценни книжа, комисионни и посреднически услуги по управление на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове.
 • Бъдеща волатилност
  Прогноза на волатилността за по – късен период.
 • Bid (Купува)
  Курс купува за съответния финансов инструмент
 • Share

  Вашият коментар

  Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

  *

  Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  This blog is kept spam free by WP-SpamFree.