Психология на индивидуалния трейдър

ВИСОКО – ПРОДУКТИВНИ СЪСТОЯНИЯ ЗА ТРЕЙДЪРИ

За да търгува успешно на финансовите пазари, трейдъра трябва се научи на три неща:

1. Да умее да прави анализ.
2. Да познава мястото на стоповете.
3. Да притежава устойчива психика.

За ролята на психиката научавате едва след като сте се сблъскали с реалната търговия.

Да се освободи от емоционалната ангажираност е важно за всеки, който е решил да постигне успех на пазарите. Акцентът на този курс е свързан с тренировки на психиката, които да ви научат как, докато търгувате, да замените напрежението с комфорт и забавление.

Курсът дава следните ползи:

Култивирате качества като хладнокръвие, спокойствие, дисциплина и търпение.

Развивате умение за бързо превключване от едно състояние в друго.

Създавате навик да възстановите веднага желаното състояние, ако то е загубено при неочаквани изменения на пазара.

Научавате се да се справяте с нежелани емоции като алчност, нетърпение, фрустрация (напр. когато ви ударят стоповете).

Освобождавате се от емоционалното обвързване с вашето мнение и резултата (печалба или загуба).

ВодещиИвайло Груев

Формат на заниманията: 2 пъти седмично по 2 часа в продължение на 4 седмици.

Цена: 650 лв.

Заявка за участие в курса на телефон 0896 893 116

Програмата включва:

1. Състояния.
Понятие за състояние. Ресурсни (полезни) и нересурсни състояния. Свойства на психиката, позволяващи управление на състоянието. Определяне на външните показатели, свързани със състоянието – поза, движения, дишане и т.н. Навик за влизане в различни състояния и критериалното им описание.

2. Управление на състоянието.
Прекъсване на състояние. Усилване на желано и намаляване интензивността на нежелано състояние. Използване на контролируеми физиологични параметри за управление на състоянието: поза, дишане, движения, положение на очите.

3. Високопродуктивни работни състояния (ВПРС).
Определяне на необходимите работни състояния (РС) в различните етапи на работа на трейдъра. Дизайн на състоянията. Описание на РС. Тренировки за влизане във ВПРС. Създаване на (палитра) от необходими ВПРС и навик за бързо превключване от 1 състояние в друго. Поддържане и „зареждане” на състоянията.

4. Личностно редактиране.
Определяне на индивидуалните проблемни зони на участниците, които пречат на работата. Изявяване на причините, водещи до емоционална нестабилност и нежелани състояния като тревожност, фрустрация, стрес, алчност, обвързаност с резултата и собствените прогнози, нетърпение. Упражнения за отработване на проблемните зони. Усвояване на техники за бързо справяне с нежелани състояния. Освобождаване от страхове – от загуба, от пазара, от неизвестността. Упражнения за закаляване на волята и укрепване на духа.

5. Мотивация и програмиране за успех.
Понятие за вътрешна нагласа. Замяна на негативните нагласи с такива за ръст, успех, победа и богатство. Спецификация на целта – какво искаме от живота и работата. Определяне на индивидуалните ценности и мотиватори и синхроницация на целите с тях. Програмиране на поведение в рамките на постигане на целите. Създаване на работни ритуали. Мотивация и самомотивация за действие.

6. Търговия в реално време.
Прилагане на гореописаните техники по време на търговията. Създаване на подробен трейдинг план, базиран на конвенционалния технически анализ и Вълновата теория на Елиът и превръщането му в ритуал.

Тренингът е изграден въз основа на:
НЛП (Невро-Лингвистично програмиране).
Провокативна терапия (по Frank Farrelly)
Спортната психология; методи за психическа подготовка в специалните служби.
Игрови техники и симулации на реални ситуации.
Собствен опит и разработки.

Пълен контакт на треньора с обучаемите в доверителна и непринудена работна атмосфера.
Предстои Ви да се потопите във високо динамичен, интензивен практически курс.
Максималната приближеност към реални събития и приложния характер на тренинга позволяват да отработите навици и започнете да ги използвате в търговията.

Заявка за участие в курса на телефон 0896 893 116

Вижте още:
Модул 1 – напреднали
Модул 1
Модул 2
V.I.P Модул
Безплатни семинари
Менторинг
Консултации
Дистанционно обучение
Видео уроци

Share