Лошо ли е да срещнеш черен лебед

През средновековието хората смятали, че било невъзможно да бъде срещнат черен лебед. В последствие такива били открити, но се оказва, че те са изключително редки птици. Съгласно Wikipedia черният лебед бил използван за първи път като метафората от римският поет Decimus Iunius Iuvenalis чрез думите „Добрият човек е рядкост като черният лебед”.

Благодарение на книгите на Насим Талеб, българския читател успя да се запознае с една концепция, която той нарича Теория на черният лебед. Съгласно Талеб черният лебед е събитие с рядка честота, което оказва изключително силно въздействие в обществения живот и борсовата търговия.

Първоначално у нас нашумя неговата книга „Надхитрени от случайността”. Дълго време отлагах нейното прочитане, защото отзивите, които достигаха до мен ми звучаха така сякаш автора рекламира наличието на пълен хаос. Това, което ме мотивира да я започна намерих в нейния предговор. В него Талеб казва: – „Трудно ми е да обясня основната си идея, че нещата са много по-случайни отколкото си мислим, а НЕ ЧЕ ВСИЧКО В ТОЗИ ЖИВОТ Е СЛУЧАЙНО”. Това уточнение беше добра провокация, за да ме подтикне да прочета книгата и да потърся мои отговори върху неговите разсъждения по темата за ролята на случайността в света около нас.

Тази книга успява да припомни на всички, че всеки, който търгува на борсите постоянно трябва да е нащрек за изненади. Ако човек успее да осмисли интересните примери, които дава авторът, ще му стане много по-лесно да долови различните нюанси на късмета и закономерностите, които властват в борсовата търговия. С това тя е изключително полезна за инвеститори и трейдъри.

За мен бе любопитен факта, че Талеб отправя критика единствено към фундаменталните анализатори. Тя е насочена към брокерските среди, където друг метод за анализ не се използва. Много внимателно търсех дали някъде ще се прокрадне негова критична бележка към техническия и вълновия анализи, но не открих такава. Допускам, че причината за такава липса се дължи, на неговата незапознатост с тези методи за анализ. Повечето хора, които работят на Wall Street нямат никаква представа какво е технически анализ, а за Вълновата теория на Елиът дори не са чували. Казвам това от опит, защото аз лично съм имал разговори с хора, които са работили като брокери на Ню Йоркската фондова борса и съм задавал въпроса дали се използват тези методи за анализ. Отговорът е бил или с почесване по врата или се е налагало да уточнявам какво точно питам.

Да оставим настрана обаче какво мислят хората от Wall Street и самия Талеб. За мен лично той е велик мислител на нашето съвремие, който си е изградил нестандартен подход към пазарите. Това, което обаче и той пропуска по отношение на пазарите е, че процесите там са провокирани от един призрачен фактор, наречен обществени настроения. За тези участници, които вече са се научили да ползват Вълновата теория на Елиът нещата са много по-различни. За хората, които не познават възможностите, които тя предлага уточнявам, че тя не предлага безрискови инвестиции в борсовата търговия. Когато обаче се научим да ползаваме този метод в комбинация с поставянето на стопове тогава опасността да срещнем черен лебед, в отрицателния контекст, който използва Талеб, намалява значително.

За предимствата на трейдъра пред инвеститора съм писал и преди, но тук отново си заслужава да ги припомня. Първият има възможността да търгува в двете посоки и когато установи, че тренда е мечи няма пречки да печели от къси позиции. Инвеститорите печелят само ако има възход. Освен това опитният трейдър умее да поставя стопове на правилните места и ако някой черен лебед се появи той е щастлив че загубата му е поносима. В случая с инеститора, той страда веднъж на много години, но последствията са наистина катастрофални.

Отношението на експертите от Wall Street се характеризира с големи контрасти при бичи и мечи пазари. Докато цените са в продължителен ръст те претендират, че тези положителни процеси са закономерни, а всеки внезапен спад определят като случаен. Явно това е една от причините Талеб да напише за черният лебед, който стресира инвеститорското спокойствие и обществените настроения.

Когато през 2008 г. американските индекси се сринаха с десетки проценти много от авторитетите в областта на инвестициите заявиха, че този крах е бил непредвидим. Дали са прави? Отговорът може да бъде намерен в книгата на Робърт Пректър „Победи финансовата криза”. Още през 2002 г. той разказа за това доколко настоящата икономическа криза е неизбежна, какви са причините за нея и как тя предстои да протече. За онези, които се вслушаха в неговите думи тези негативни процеси продължават да изглеждат като гледан филм, от който запознатите с Вълновата теория на Елиът извлякоха финансова полза.

За вълновия анализатор от най-основно значение е да има пет вълни в едната посока и три в другата. Основната причина за спадът започнал в края на 2007 г., която ние вълновите анализатори откриваме са петте вълни нагоре започнали през 1932 г., фигура 1. Следователно е време за три вълни надолу. Не ни е нужно да знаем повече, защото сме наясно че фундамента винаги закъснява и когато в медиите се заговори, че има икономическа криза ние вече сме открили къси позиции.

Графика 1
(кликни на графиката за по-голям размер)

Петте вълни видими на десетилетната графика са ясен знак за предстояща АВС корекция с много голям магнитуд, която да коригира тази огромна петица. Част от спада приключи през март 2009 г., но вече са налице доста показатели, че мечият пазар се възобновява и предстои неговата следваща фаза.

Съгласно Теорията на черният лебед толкова изненадващи негативни движения не подлежат на прогнозиране и те могат да се случват само когато никой не ги очаква. Бих уточнил ПОЧТИ никой. Вълновият анализатор е сред първите, който съзира пропукването на бичите редици и открива къси позиции още докато мечите движения са в зародиш. Икономическата криза, за която ще заговорят медиите започва месеци след пропадането на пазара.

Графика 2
(кликни на графиката за по-голям размер)

Фигура 2 показва трите къси позиции, които съм открил на базата на Вълновата теория. Първата от тях е отворена още през май-месец 2008 г. и за сега нямам никакъв повод да я закривам. Дори от средата на месец януари 2010 г. добавям нови къси позиции върху този индекс. Причината отново е, че са нарисувани пет вълни надолу и три нагоре както през периодите октомври 2007 г. – май 2008 г. за по-малкия порядък и октомври 2007 г. – януари 2010 г. за по-големия порядък. Възходящата корекция нарисувана през последните месеци се разви като троен зиг-заг и имаме основание да я смятаме за приключена малко над 50% Фибоначи. Всичките стопове вече са преместени на нива, които да донесат някаква печалба или поне да са без загуба. Дори и преди преместването им обаче рискът беше премерен. Всеки, който разбира поне малко от пазарни графики може да оцени, че дори и мечия сценарий да се провали, брутални последствия, които да приличат на черен лебед няма как да се случат с тези позиции. Същевременно ако очаквания сценарий надолу се развие печалбите от късите позиции ще бъдат впечатляващи. Когато низходящият тренд вече се е утвърдил икономическата криза също ще допринася за неговото продължение, но тя няма да бъде причината за сривът в борсовата търговия, а следствие от влошаващите се масови настроения.

Означава ли това, че ако човек използва стратегия, базирана на Вълновата теория на Елиът има повод да се чувства недосегаем от фатални за него събития? Отговорът е не и всеки един нас дори и най-опитните трейдъри трябва да не забравят, че понякога се случват форсмажорни събития. По принцип ако се поставят стопове опасностите много намаляват и са сведени почти до нулев риск. За съжаление изненади могат да настъпят, но ще бъдат от нестандартно естество. Тези, които имат меча ориентация могат да се радват от случващия се спад, но за беда мечите пазари провокират панически разпродажби, в следствие на което електронните системи, могат да блокират сделките за известен период от време. Този тип събития са много редки и доколкото зная са се случвали за последно по време на краха през 1987 г. Така те наистина могат да бъдат оприличени на черен лебед и може да се окаже, че административните решения, които ще бъдат взети да бъдат в ущърб на някоя от страните по сделката. Така, че всеки активен трейдър задължително носи стандартни рискове, които са предвидими и такива, които трудно може да се досетим за тях. Ако нашето внимание обаче е будно и имаме изградени рефлекси можем да редуцираме тяхното отрицателно влияние.

Тези методи, които ни позволяват да ограничим рисковете и да прогнозираме не със сигурност, а с голяма вероятност бъдещите движния са установени още през тридесетте години на двадесети век. Ралф Нелсън Елиът открива гореописния модел от пет вълни в едната посока и три вълни в другата. Роберт Пректър и неговия екип освен, че добавят някои допълнителни фигури към каталога с вълни имат огромен принос за изясняването защо Вълновата теория работи. Новата наука Социономика, която Пректър лансира преди няколко години е уникално оръжие помагащо да разберем кои са истинските двигатели, както на пазарите така и на събитията, които съпътстват живота ни. В своята книга Socionomcs: The Scence of History and Social Prediction той разкрива, че именно обществените настроения са първопричината на всяка новина, която ще достигне до медиите, а не новините формират обществените настроения. Колкото до пазарните графики те са инструмента, който първи ни предупреждава за промените в нагласите на инвеститорите. Звучи еретично за скептиците и езотерично за по-мистично настроените. Зад всяко твърдение обаче Пректър е предложил и логична аргументация в своята творба. За щастие на цялото човечество тази нова наука постепенно печели привърженици и в академичните среди и със сигурност след няколко десетилетия тази дисциплина ще се преподава в много вузове по света. На всички ни е известно, че много от важните теории в историята не са били приемани сериозно докато техните създатели са били живи. Пректър едва ли ще получи Нобелова награда за своя труд, защото докато света се увери в състоятелността на неговите постулати ще мине твърде много време. За момента той може да се радва на благодарността, която хиляди трейдъри по света изпитват към неговият героизъм да обяснява сложните неща по простичък и разбираем начин и затова, че даде възможност Вълновата теория на Елиът да се превърне в достъпен метод за използване от страна на редовия трейдър.

Читателите на тези материали могат да получават редовно нашите анализи с прогнози за предстоящи движения при валути, фондови пазари, злато и сребро. За целта е нужно да се абонират за тази услуга. Така те ще бъдат информирани периодически за това какви са бъдещите вероятни движения в борсовата търговия предизвикани от обществените настроения и прочетени от самата графика.

Мнозина от хората, които вече изкараха модулите на обучение при нас вече са способни сами да откриват потенциалните сценарии и така по всяко време на денонощието имат ясна визия какви действия да предприемат. Най-новата услуга която предлагаме от месец февруари 2010 г. е модул психология на индивидуалния трейдър. По време на него ще бъдете тренирани как да поддържате високо продуктивни състояния докато търгувате.

За скептиците, които все още смятат, че техническия анализ и Вълновата теория не заслужават вниманието на инвеститори и трейдъри, предлагаме безплатни семинари. На тях ние освен, че обясняваме какво представляват тези два метода за анализ търгуваме пред всички с реални пари и истински сметки, за да се уверят в тяхната ефективност. Заповядайте да се уверите сами. Никъде на друго място в България няма да видите подобна демонстрация.

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.


Share

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.