Защо никой не ни предупреди за започващата дефлация?

През последните години икономистите не преставаха да ни плашат, че проблемите на бъдещето ще бъдат предизвикани от висока инфлация. Спомнете си колко пъти сте срещали тази дума в медиите, като причина за всички несгоди в ежедневието си. Така не само в България, но и по цял свят се създаде нагласата, да се инвестира във всяко нещо, което се приема за актив.

През последните седмици обаче, забелязвам, че коментарите на тема инфлация, поне малко намаляха и започна да се прокрадва предупреждението от едно много по-сериозно социално заболяване – дефлацията.

За да се намира икономиката в експанзия, инфлацията задължително трябва да присъства и когато процента на последната е нисък, това предлага благоприятно развитие на стопнаството. Ако все още има някой, който не е срещал понятието дефлация, бързам да уточня, че тя представлява спад на цените или отрицателна инфлация. Потребителя ще каже, че заплахата от дефлация звучи като това да плашеш кучето с кокъл. Това, което обаче повечето хора не разбират е, че дефлацията е синоним на думата свиване. Или казано по друг начин, това е изпускането на въздуха от прекалено надутия балон по време на инвестиционната мания от последните години.

Мнозина биха предположили, че тази дезинформация от страна на компетентните лица и авторитети правещи изказвания в медиите, се дължи на тяхното желание обикновения човек да бъде объркан и те да извлекат полза от загубата на милионите инвеститори. Истината е много по-различна. Дори и професорите по-икономика са хора, подвластни на своите емоции и инерционни нагласи. Те също попадат в капана на своите пристрастия, а такива не лиспват. В продължение на десетилетия, проблемите на световната икономика са били свързани с възходящата фаза в цикъла на инфлационния индекс. Така думата инфлация предизвиква параноична реакция у всеки, който е запознат с нейното наблагоприятно въздействие. След като си спомним обаче че тя е явление с цикличен характер не бива да пропускаме, че нейния тренд един ден се обръща. Това означава, че отрицателните стойности на този показател за даден период от време са задължителни. Всеки опит да се попречи на този феномен е опит за противодействие на природните закони.

Човешката психика има свойството, да отхвърля неблагорпиятната информация и да се концентрира само върху положителната перспектива. Такава настройка е много полезна за социалната адаптация и тя е закодирана в нашите гени. Благодарение на нея съществува цивилизационен прогрес. Представете си, че ние хората бяхме устроени да гледаме черногледо на живота завинаги. Това би означавало, че нашата цивилизация отдавна нямаше вече да съществува. Това, че след периодите на социален и икономически бум следва период на упадък и застой, е неминуемо следствие от прекомерната експанзия на обществения възход. Той пък е предизвикан от алчността, на която успяваме да и дадем много по-добре завучащи синоними, като стремеж към по-добър живот.

Едва ли темата е в съзвучие наближаващите празници, но ние техническите анализатори, когато даваме своето мнение, не се съобразвяваме с това новината е добра или лоша. Всъщност обективни критерии за добро и лошо не съществуват.  Това, което имаме да кажем, първо сме го констатирали върху графиките на различни финансови инструменти, и когато е налице красноречива картина предпочитаме да я наричаме със собствените й имена. Ние приемаме, че само този който е предупреден за по-тежките времена, които предстоят, ще бъде подготвен да излезе победител от кризата.

Темата за дефлацията е изключително болезнена за управляващите, защото носи спомена за голямата депресия през тридесетте години на двадесети век. Именно поради тази причина тази дума се избягва по всякакъв начин от официалните среди. Изказване че Америка и Европа са в дефлация, е все едно цяло поколение, икономисти да признае, че се е провалило и че теориите, които са пропагандирани през последните десетилетия не работят.

За съжаление на всички ни фактите са налице. Само до края на октомври 2008 г. основните суровини търгувани на световните борси се обезцениха както следва: платина – 63%, мед – 52%, сребро – 56%, пшеница – 57%, царевица – 54%, соя – 49%, памук – 54%.

Изследването на Barclays Capital показва, че през последните четири месеца, цените на металите са паднали повече отколкото по време на голямата депресия. Например медта, оловото и цинка от юли месец до сега са се сринали с повече от 60%. За периода 1929-1933 г. спадът е бил 40%. Петролът е повече от три пъти по-евтин спрямо историческият си връх. На нас обаче продължават да ни казват, че предстои инфлация.

Инерцията е явление изучавано от физиката. То се забелязва обаче и в социалните нагласи. Едва когато икономисти, политици, медии и обикновените граждани приемат факта, че средата е дефлационна и се адаптират към нея, цикличните процеси ще се озоват близо до своето дъно и ще можем да наблюдаваме оттласък нагоре за инфлационния индекс, който само когато е с положителни стойности позволява да има траен икономически ръст.

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.


Share

Коментарите са забранени.