Приключи ли долара своя осемгодишен низходящ тренд?

Един  от постоянно актуалните въпроси стоящи пред трейдъри, инвеститори и дори хора  необвързани пряко с пазарите на финансови инструменти  е в каква валута да инвестират своят капитал или спестявания.  Особено в наши дни, когато се намираме началото на така наречената от икономисти и медии “финансова криза”. Това звучи доста неангажиращо и едва ли не, касае само професионалистите от финансовия сектор на иономиката. Бих се радвал да е така , но за съжаление суровите фактите показват, че 2008 година ще остане в учебниците по история като годината, която бележи началото на първата дефлационна депресия за двадесет и първи век. Доказателствата за това са глобалния срив на фондовите пазари, започнал през октомври 2007, който повлече със себе си по сходен начин и пазарите на суровини и стоки. Няма да изброявам други доказателства тъй като не това е темата на настоящия коментар, но за мен симптомите за започваща дефлационна депресия са налице и са безспорни. И тъй като в такава ситуация оцелява единствено “кеша”, особено актуален става и въпросът в каква валута да бъде той.

Ако погледнем графиката на EURUSD (графика 1), ще забележим, че еврото е поскъпвало спрямо долара от октомври на 2000 година, като регистрираното дъно е на цена от 0.8853, достигайки историческия си връх през месец юли 2008 на цена 1.6035. Последвалата паническа разпродажба, само за три месеца и половина, успя да изтрие 50% от осем годишния възход, фиксирайки дъно на 1.2329. В последствие,  през последния месец от изтеклата година, станахме свидетели на най-експлозивното “rally” в историята на еврото, измервано в проценти за един месец, като за декември ръстът беше над 15%, а регистрирания връх е на 1,4717. Очевидно  е, че паниката не подмина и валутния пазар, като логичния въпрос е сега накъде. И тъй като говоренето в минало време е в приоритетите на фундаменталните анализатори, а за нас техническите е по-важно какво е най-вероятно да се случи в близкото или не толкова близко бъдеще нека видим какво бихме могли да очакваме погледнато през призмата на Вълновата теория.

За да приема, че тренда е действително преобърнат бих искал да видя импулсивна петица вълни от върха на 1.6035 до споменатото вече дъно на 1.2329, последвана от корективна тройка вълни. Пазара, обаче не пожела да пропадне с категорична петица, а по скоро нарисува зиг заг. Неговите подвълни  А и С са почти равни, което е най-често срещаното съотношение за такава формация и придава допълнителна тежест за нейната  валидност (графика 2). И тъй като тя е корективна  би следвало след нейното приключване възходящия тренд да бъде възстановен. Нека сега разгледаме покачването през декември дали притежава на  характеристиките на импулс, което би ни  предоставило доказателства за възстановяването на тренда (графика 3). То засега се състои от три вълни, като достигна точно 61.8% от предходното пропадане (вълна {W},зелена). Ако погледнем отблизо структурата на вълна В можем да направим заключението че тя най вероятно е триъгълник. Триъгълниците са корективни формации, които предхождат финалната част на движение от по-висш порядък и поради тази причина се развиват само като четвърти, В или Х вълни. Вълна 2 никога не е триъгълник. Тоест въпросното покачване засега има по скоро корективен характер, а именно зиг заг в който вълна В е триъгълник. След като възстановяването на тренда поне засега изглежда малко вероятно, или поне остава като алтернативен сценарий, би следвало да предположим, че това което тече в момента е част от по-сложна корекция и все още не е завършена. Корективните формации чиито А вълна имат за подструктура тройка вълни могат да бъдат „flat”,  „triangle” или по-сложната „double zigzag”. При „flat” и „triangle”, обаче вълна В най-често застъпва минимум 90% от А вълна и в някои случаи дори я надхвърля, а в конкретната ситуация случая не е такъв, поне засега.

Всичко това ме кара да направя предположението, че най-вероятно  се развива двоен зиг заг, като в момента се намираме в неговата А вълна от Y. При него вълна Х особено ако тя самата е зигзаг застъпва вълна W на 50-60% , каквото е застъпването в конкретната ситуация. Тогава най-логичното предположение, че предстои пропадане на еврото спямо долара сходно с първоначалното за вълна W, като предполагаемия таргет е около 1.12оо-1.1000.Там се намира 61.8% от осемгодишното покачване (вълна „а” в черно), а на почти същото ниво развиващата се в момента {Y} зелена би била равна на {W} зелена (графика) 4.

Дали пазара ще се развие именно по този начин, остава времето да покаже, но тук е мястото да спомена, че Вълновия принцип на Елиът ни предлага по всяко едно време поне няколко възможни сценария, някои от които имат по-голяма тежест. В момента, този който описах изглежда най-вероятния, но не е изключено цената да премине по друга траектория. Знам че това изречение може да предизвика и скептични усмивки, но от моя личен опит в търговията на финансовите пазари съм разбрал, че ако не сме достатъчно гъвкави и не съумяваме да променяме мнението си когато е необходимо сме обречени на провал. Кога е необходимо? Правилата и характеристиките за развитието на вълните описани от Елиът и доразвити по късно от Пректър ни дават възможно най-критериалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за да приемем даден сценарий първо за валиден и след това да оценим неговата вероятност. Така че докато пазара не променя по никакъв начин поведението си  няма причина и ние да променяме очакванията си.

Миналата година вестник „Дневник” в брой …беше публикувал изследване, допитвайки се до дузина профисоналисти за тяхното мнение относно най-подходящите инвестиции за предстоящата тогава  2008 година. Единствения, който бе заложил на долара се казва Ивайло Груев. Не искам да коментирам тогавашните становища на останалите анализатори, защото пазарът направи своя категоричен коментар, но за по любопитния читател ще оставя линк към въпросната статия. Моето лично мнение е, че инвеститорите които са заложили на долара през 2008 е най-удачно да задържат позициите си.

Графика 1

Графика 2

Графика 3

Графика 4

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.


 

Share

Коментарите са забранени.