Пътят към успеха

Кои трейдъри губят и кои са трайно печеливши

Всеки, който се занимава с търговия на някой от финансовите пазари е чувал, че болшинството участници са губещи и само част от тях успяват да са трайно печеливши. Този материал не само ще осветли това твърдение, но и ще обясни защо това е единствения начин, по който могат да работят борсите.

Никой досега не е предлагал точна статистика за съотношението между печеливши и губещи. В интернет пространството се прокрадват догадки, че само 5% или 10% са печеливши. Едва ли има точна методика, чрез която да бъде направено прецизно изчисление на тези проценти, защото в търговията всичко е динамично. През даден период от време броя на успешните трейдъри може да се увеличи, през други обаче парите просто се преливат от джобовете на едни към други участници и почти никой не успява трайно да ги задържи за себе си.

Като цяло ще приемем че тези 5-10% са коректни данни, които отразяват действителността и ще се впуснем в обяснение защо не е възможно големият процент участници да бъдат печеливши. Всеки ден по света се появяват нови участници, които поемат по този непознат за тях път. Всички те си представят, че поне една малка частица от трилионите долари са предназначени за тях. Разбира се най-скоро присъединилите се имат най-малки шансове за смислени действия и ако печелят това се дължи само и единствено на шанса. Тези печалби са стръвта, която им предлага пазара, за да може те смело да развържат кесията и така да загубят, когато късмета на начинаещия ги напусне. Така започва тяхната война с пазарите и всеки един от прохождащите участници се надява точно той да е богопомазания герой, който ще се превърне в трайно печеливш още през близките седмици или месеци. Ако това е постижима мечта и начинаещите можеха да стават печеливши още през в ранния етап тогава, кой би губил? Опитните ли? Вече се досещате, че именно новодошлите са тези които плащат сметките. За да се превърнат те самите в успешни трейдъри е нужно да преминат през много изпитания.

Графика 1
(кликни на графиката за по-голям размер)

Фигура 1 илюстрира как поради наличието на препятствия голям брой от участниците не успяват да се класират в отбора на успешните трейдъри. Тези, които получават голямата награда да бъдат част от този отбор задължително са придобили три основни умения:

1. Да правят анализ

2. Да си поставят стоповете на правилните места

3. Постигнали са психическа устойчивост

Изучаването на анализа изисква от нас да ангажираме рационалната част от нашия мозък. Всеки средноинтелигентен гражданин на нашата планета може да усвои това знание в рамките на няколко месеца. Стоповете отнемат повече време защото изискват натрупването на положителен опит. Най-трудната задача пред всеки трейдър е да пренастрои психиката си.

Първата стъпка на тази пренастройка е признанието, което трябва да направи трейдъра пред себе си, че решнията му докато търгува са предимно емоционални и са пропити от алчност и страх. Ако не направи тази стъпка и продължава да твърди, че всяко негово решние е продиктувано от желязна логика, този човек рано или късно ще бъде смазан от пазара. За тези, които я извървят се разкриват нови хоризонти за тяхното личностно развитие.

Нашият екип от Home Traders има удоволствието да информира заинтересуваните, че съвместно с института по „Невро-Лингвистично програмиране” организираме уникално по рода си обучение за България:

„ВИСОКО – ПРОДУКТИВНИ СЪСТОЯНИЯ ЗА ТРЕЙДЪРИ” – управление на емоциите и стреса е курс за тренировка на психиката на индивидуалния трейдър.

За читателите, които все още не са запознати с новата наука невро-лингвистично програмиране (НЛП) ще направим кратко разяснение.

НЛП е система изследваща човешкото поведение с цел сваляне на успешните модели и прилагането им от други хора, които също могат да се присъединят към отбора на победителите. Нейните методи са посредством тренинги да се постигнат изключително бързи изменения в поведението на индивида и така положителните резултати да бъдат откривани в рамките на изключително кратко време.

Програмата на курса включва:

Състояния

Понятие за състояние. Ресурсни (полезни) и нересурсни състояния. Свойства на психиката, позволяващи управление на състоянието. Определяне на външните показатели, свързани със състоянието – поза, движения, дишане и т.н. Навик за влизане в различни състояния и критериалното им описание.

Управление на състоянието

Прекъсване на състояние. Усилване на желано и намаляване интензивността на нежелано състояние. Използване на контролируеми физиологични параметри за управление на състоянието: поза, дишане, движения, положение на очите.

Високопродуктивни работни състояния (ВПРС)

Определяне на необходимите работни състояния (РС) в различните етапи на работа на трейдъра. Дизайн на състоянията. Описание на РС. Тренировки за влизане във ВПРС. Създаване на (палитра) от необходими ВПРС и навик за бързо превключване от 1 състояние в друго. Поддържане и „зареждане” на състоянията.

Личностно редактиране

Определяне на индивидуалните проблемни зони на участниците, които пречат на работата. Изявяване на причините, водещи до емоционална нестабилност и нежелани състояния като тревожност, фрустрация, стрес, алчност, обвързаност с резултата и собствените прогнози, нетърпение. Упражнения за отработване на проблемните зони. Усвояване на техники за бързо справяне с нежелани състояния. Освобождаване от страхове – от загуба, от пазара, от неизвестността. Упражнения за закаляване на волята и укрепване на духа.

Мотивация и програмиране за успех

Понятие за вътрешна нагласа. Замяна на негативните нагласи с такива за ръст, успех, победа и богатство.
Спецификация на целта – какво искаме от живота и работата. Определяне на индивидуалните ценности и мотиватори и синхроницация на целите с тях. Програмиране на поведение в рамките на постигане на целите. Създаване на работни ритуали.
Мотивация и самомотивация за действие.

Търговия в реално време

Прилагане на гореописаните техники по време на търговията. Създаване на подробен трейдинг план, базиран на конвенционалния технически анализ и Вълновата теория на Елиът и превръщането му в ритуал.

Най-добрата новина, е че всяка техника която бъде овладяна по време на курса може да бъде използвана и за житейски ситуации, които изискват хладнокръвие, решителност и действеност.

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.

Share

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.