EUR/USD – когато високо надеждните ситуации се появят

През последните няколко месеца в коментарите ни относно валутния пазар, многократно се споменаваше за предстоящо поскъпване на американския долар в дългосрочен план. Дори когато това не се случваше, се уточняваше, че се задействат алтернативни сценарии, при които само се отлагат или забавят по-дългосрочните очаквания. Многократното отлагане на въпросния сценарий, би могло да бъде доста обезкуражаващо. При положение, че потенциала на това движение е голям (най-консервативния сценарий при EURUSD предполага таргет около паритет), логично е и очакванията за печалби да са такива. Такива нагласи са причина за задействане на емоции при евентуален провал на разглеждания сценарий. Вместо бленуваната печалба резултатът е загуба. Ако това се повтори няколко последователни пъти, логичната емоционална реакция е страх. Страха от нови загуби. В такова състояние, реалната оценка на пазара е сменена с емоционална и дори да се появи надеждна ситуация, много е вероятно тя да бъде игнорирана от съзнанието на трейдъра. Как обаче да останем в находчиво състояние при положение, че загубите са част от играта. Едва ли е възможно да се каже много по въпроса в материал като този, но едно просто правило би могло да свърши малко работа. Степенуване нивото на надеждност и оценка на потенциала движението.

Един анализатор винаги има мнение накъде ще върви пазара. Трейдъра обаче трябва да прецени кога да участва. Той има нужда от филтър, който да пропуска до отваряне на позиция само при високо надеждни ситуации. Тогава шансовете за успех са 90%. Надеждността със сигурност е доста условно понятие. Какво имам в предвид като използвам тази дума? За мен степента на надеждност нараства ако очакваното движение е подкрепено с повече аргументи сочещи подобно развитие. За да не използвам хипотетични примери нека разгледаме ситуацията при EURUSD

Седмична база

Седмичната графика на EURUSD предполага сценарий, при който спада започнал през юли 2008 и продължил до октомври е само част от по-голям мечи пазар (графика 1). Възможно е въпросното пропадане да е с импулсивна структура като вълна 5 е скъсена и ако е така то би било вълна 1 или А . Тъй като скъсената пета е рядко срещащо се явление предпочитам засега да разглеждам въпросния спад като зиг-заг, който е част двоен зиг-заг. Кое броене е вярното ще стане ясно от структурата на предстоящото пропадане. По-важното в случая е, че и трите възможности водят до един и същ изход – масивна разпродажба, чийто таргет, според най-консервативния сценарий е около паритет. Актуалния въпрос е завършена ли е вълна Х или 2, защото ако това е така моментът е подходящ за къси позиции. Нейната форма и структура предполагат, че е флат корекция (3-3-5). Вълна (С) има своите пет подвълни и това означава, че е приключена или е в своята финална фаза. Важно е да отбележим, че нейния връх в момента тества съпротивата на тренд линията свързваща дъната на вълни 2 и 4 от бичия пазар продължил от 2000 до 2008, която е бивша подкрепа. Много често при пробив на тренд линия цената се връща да я тества и в последствие се отласква в посока на пробива. Друг съществен момент е възможността за образуване на „Head and Shoulders” формация, която подкрепя сценария. Също така ако погледнем седмичната графика с candlestick барове ще забележим формацията bearich engulfing формация, която е тренд обръщаща (графика 2).

Графика 1
(кликни на графиката за по-голям размер)

Графика 2
(кликни на графиката за по-голям размер)

Дневна база

Нека преминем на по малката рамка (дневна) и да разгледаме по-отблизо вълна Х или 2 за да се опитаме да открием други аргументи, които подкрепят идеята, че тя е приключена. Както споменах структурата на вълна (С) се състои от пет подвълни и почти достига върха на вълна (А) точно каквито са характеристики на „flat” корекцията описани от Елиът (графика 3). По-интересното е, че нейната вълна 5 има форма и структура на краен диагонал. Крайния диагонал е завършваща тренда формация и поради тази причина той се развива само при петите или С вълните. Има клиновидна форма и ясно показва изтощението на текущия тренд. Обикновено следва рязко обръщане на неговата посока. Това е много силен сигнал и ще припомня, че в анализа от 19 юли 2009 споменах, че резкия спад при USDCAD започнал на 07 юли е предхождан именно от краен диагонал за вълна С. Сходно поведение очаквам и тук, като разликата ще е, че сегашния е възможно да даде началото на движение от много по-висш порядък. Потвърждението за неговата валидност ще дойде при пробива на долната му тренд линия свързваща вълните 2 и 4 (виждат се на графика 6).

Структурата на вълна вълна Х или 2 предполага че тя е завършена, но нека погледнем някои Фибо съотношения между вълните (графика 4,5):

  • • вълна Х или 2 застъпва вълна W или 1 на 61.8 на 1.4610.(отбелязано в оранжево)
  • • Вълна 5 =0.618 от 1 на 1.4510. (отбелязано в зелено)
  • • Вълна 5=0.382 от 1+3 на 1.4450. (отбелязано в розово)
  • • Дъното на вълна 4 разделя цялата вълна (С) в златното сечение ако вълна 5 приключи на 1.4540. ( отбелязано в сиво)

Имаме ценови „Fibonacci cluster” на 1.4450-1.4610.

  • • Съотношението на времетраенето на вълна W или 1 и вълна Х или 2 е 1 / 2.618 на 05.08.09 (отбелязано в сиво)
  • • Върха на вълна 3 разделя цялата вълна (С) по отношение на времетраенето в златното сечение на 29.07.09 (отбелязано в зелено)
  • • Вълна 5 ще трае 34 дни (число от числовата редица на Фибоначи) ако приключи на 03.08.09 (отбелязано в оранжево)
  • • Цялата вълна (С) ще трае 21 седмици (число от числовата редица на Фибоначи) ако приключи в седмицата 19-26.о7.09 (една седмица преди текущия връх отбелязанов лилаво)
  • • Цялата вълна (С) ще трае 5 месеца (число от числовата редица на Фибоначи) ако приключи през август (не е отбелязано на графиката)

Имаме времеви „Fibonacci cluster” между 26.о7.09 и 04.08.09

Колкото повече различни Фибо съотнотношения показват приблизително едно и също ниво, толкова по-значимо е то като подкрепа или съпротива. Вероятността пазара да преобърне или да направи пауза в тренда, именно в този сектор е много голяма. Цената достигна въпросната времева и ценова зона с върха на о5 август на 1.4445.

Още едно потвърждение на същата времева рамка, подкрепящо становището че вълна Х или 2 приключва (или е вече приключена), идва от поведението на техническите индикатори MACD и неговата хистограма. Върховете на вълни 4 и 5 от вълна (С), са в явен „divergence” с MACD, което е типичното поведение на индикатора по време на петите вълни. Още повече че поредицата от три последователно по-високи върхове по време на вълна (С) при цената, кореспондират с три последователно по-ниски върхове при хистограмата на MACD (графика 3).

Графика 3
(кликни на графиката за по-голям размер)

Графика 4
(кликни на графиката за по-голям размер)

Графика 5
(кликни на графиката за по-голям размер)

Часова база

„И най-дългия път започва с първата крачка”. Фракталната структура на пазара е причината ние, вълновите анализатори, да се взираме в по-малките времеви рамки, като се стремим да открием характерни признаци, подкрепящи сценариите, които допускат големите. Тоест, ако в нашия случай очакваме преобръщане на седмична графика и цената се намира в зона, която предполага, че именно там е много вероятно това да се случи, часовата времева рамка ще ни покаже дали пазара е направил „първата крачка” в новата посока. Най-силния аргумент е петицата вълни в низходяща посока, коригирана от корективна тройка. Понякога пазара отказва да нарисува „перфектна” петица и това води до смущение в начинаещите анализатори. Често се случва първата вълна от низш порядък да е „leading diagonal”, който е възможно да бъде объркан с корективна формация. Този път обаче, пазара направи петица вълни „като по учебник” и я коригира със също толкова ясен зиг-заг, които най-вероятно ще бъдат вълна 1 и 2 (графика 6). Вълна 2 остана в корективния ценови канал (в синьо), след което, категорично проби долната му тренд линия. Също така тества 61.8% от вълна 1, което е идеалното съотношение между първите и вторите вълни. Колкото по-чиста форма и структура имат вълните, толкова повече нараства доверието в разглеждания сценарий. Можем да отбележим, че крайния диагонал за вълна 5 е на път да се превърне във формацията „Head and Shoulders”, една от най-надеждните графични фигури разглеждани от конвенционалния технически анализ. Вратната линия е критичната подкрепа, пробив на която ще задейства формацията. Критична е не само заради това, че е вратна линия. Тя съвпада и с долната тренд линия на крайния диагонал. В същата зона се намира дъното на вълна (b) и дъното на вълна 1. Преодоляването на тази зона на подкрепа ще ни даде основание да очакваме ускорение на спада.

Графика 6
(кликни на графиката за по-голям размер)

Сентимент индикатори

Графичните аргументи подкрепящи идеята, че валутната двойка EURUSD e започнала дългосрочен спад са солидни, но нека да погледнем дали са подкрепени от сентимента. Обикновено, значимите пазарни върхове и дъна се формират по време когато е налице екстремен оптимизъм или песимизъм. Бичия тренд се преобръща не заради липсата на бикове, а поради факта, че всички са вече бикове. Тоест всички участници, са купили и вложили своя капитал във инструмента, който търгуват. Тогава настъпва момента в който няма кой повече да купува и част от биковете продават превръщайки се в мечки. В последствие следва лавинообразен процес и цената се срива. Индикаторите, които отчитат сентимента при участниците във валутния пазар са няколко, но най популярните са „Daily Sentiment Index” (DSI) и данните на „Commitments of Traders” (COT). В последните няколко месеца многократно бе споменавано за екстремен оптимизъм отчитан от 52 седмичния и 13 седмичния COT индекси на Large Speculators. Сега само ще отбележа че през последните седмици, докато цената правеше по-високи върхове, двата индекса отбелязваха спад, от екстремните зони, което е явен „divergens”(графика 7,8). Излизането от екстремна зона при индикаторите, по всяка вероятност е обвързано с излизането от дълги позиции на Large Speculators. В същото време DSI отчете 96% бикове, а Dollar Index само 3% бикове. Това е типично за дъната (при бичи пазар) или върховете (при мечи пазар) на вторите или В вълните, когато участниците са твърдо убедени, че предходния тренд е възстановен.

Графика 7 – 52 седмичен COT индекс „Large Speculators” (www.timingcharts.com)
(кликни на графиката за по-голям размер)

Графика 8 – 13 седмичен COT индекс „Large Speculators” (www.timingcharts.com)
(кликни на графиката за по-голям размер)

Междупазарен анализ

Поредните аргументи, които подкрепят мечите нагласи за EURUSD идват от поведението на долара в останалите му кросове. Няма да се спирам на детайлите само ще отбележа, че вълновото броене и конвенционалния технически анализ отбелязват възможност за преобръщане на текущия тренд. Това на което ще се спра малко по-подробно е едно явление, което забелязахме при върха на ЕURUSD през юли 2008. Тогава еврото направи своя малко по-висок връх за разлика от Dollar Index, който остана с по-ниско дъно (графика 9,10). Същото поведение имаме и при дъното при март 2009. Сходна е ситуацията и в момента, тъй като новото дъно през 2009 при доларовия индекс остана непотвърдено с нов връх при еврото. Отказа на оттделните фондове индекси (DJIA и DJTA) да регистрират заедно нов връх или дъно е един от сигналите за промяна на посоката на текущия тренд използван от Чарлз Дау и неговите последователи. Макар че те са го използвали за анализиране на фондовия пазар мисля, че има идентично приложение и при валутния. За останалите пазари (акции,метали,суровини и стоки) ще спомена само, че е много вероятно да се присъединят с хипотетично започналото поскъпване на долара, което ще е следващия стадий на развитие на дефлационната депресия. Не е изключено дъното при долара да не съвпадне с еквивалентния връх при фондовия пазар, но това не е и задължително. Само ще припомня, че американските фондове индекси направиха своя исторически връх през октомври 2007 докато съответното дъно при доларовия индекс е месеци по късно през 2008.

Графика 9 – Dollar index (www.timingcharts.com)
(кликни на графиката за по-голям размер)

Графика 10 – Euro (www.timingcharts.com)
(кликни на графиката за по-голям размер)

Дали всичко изброено дотук ни дава 100% сигурност, че еврото ще поевтинява спрямо долара. Абсолютно НЕ. Негово величество пазара има правото да направи каквото си поиска. Това, което искам да кажа е, че съпоставяйки текущите пазарни условия, спрямо предходни ситуации, можем да направим преценка доколко са надеждни (сегашните). Настоящата пазарна обстановка може да бъде оценена с 90% надеждност. Оценката е на базата на моя скромен личен опит и най-вече на опита на големите имена в техническия и вълновия анализ, които са прекарали живота си в изследване на пазара и са описали характерните му признаци във всяка една негова фаза. В началото на този материал споменах, че за да се предпазим от излишни емоции (страх) е добре да филтрираме ситуациите, в които участваме и да го правим само във високо надеждни, с голям потенциал (близък стоп далечен таргет). За съжаление такива моменти са сравнително редки и може би се случват веднъж или два пъти в годината. Това не означава, че през останалото време няма да търгуваме. Правилата са прости. Ако обмисляме отваряне на позиция (в бъдеще) можем да съпоставим пазарната ситуация със описаната при EURUSD. Преценяме колко надеждна е (повече или по-малко). Оценяме и потенциала на движението. Колкото повече се отдалечава от пазарните условия, които предоставя сегашната ситуация толкова с по-малък обем трябва да е отворената позицията. Дори в ситуации като тази, аз не си позволявам да рискувам повече от 5-6 процента от акаунта в една идея. В по-ниско надеждни с по-малък потенциал, обикновено не надхвърлям 2-3 процента. Понякога и само 1%. По-малкия риск в по-малко надеждни ситуации ще ни предпази от загуби, които могат да разклатят емоционалното ни равновесие.

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.


Share

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.