Не се обричайте във вярност

Много от нещата, които правим в реалния живот са твърде погрешни когато търгуваме на пазарите. Една често срещана нагласа у начинаещите трейдъри е да концентрират вниманието си само върху определен инструмент, например EUR/USD. Аргументите обикновено варират от това, че е най-популярната валутна двойка до това, че при други инструменти нищо не се вижда като сигнали.

Някои по-агресивно настроени се концентрират към „лудата” двойка GBP/JPY с оправданието, че там има големи движения, следователно и големи печалби.

Този материал има за цел да информира прохождащите участници, че е добре да се изучават поне няколко интрумента, в зависимост от опита, който вече е придобит.

Един от честите въпроси, които ми задават е кои валутни двойки са по-подходящи за начинаещи. Този въпрос показва, че човекът, който го задава все още не е разбрал естеството на техническия анализ и вълновата теория. За тези, които са осмислили тези методи за анализ е напълно ясно, че изборът се прави на базата на това къде има ясни петици и тройки.

Например, валутната двойка EUR/USD от началото на тази година имаше изключително ясни сигнали за къси позиции и за това я търгувах през цялото това време. Със сигурност обаче един ден това движение ще се изчерпа и тогава ще бъде полезно да се ориентираме към друг инструмент. За да бъда още по-конкретен ще допълня още за тази валутна двойка. Големият срив на еврото няма да продължава вечно. При всички положения наближава времето когато то ще започне по-голяма корекция. Уточнявам, че очакването ми е само за корективно покачване на европейската валута поне за няколко седмици и това ще е период, през който ще бъде трудно да се откриват нискорискови позиции при него. За радост на нас, вълновите анализатори, на хоризонта се показват нови надеждни сигнали, но при друга група инструменти – фондовите индекси. През близките седмици очаквам те да бъдат големия хит за извличане на спекулативна печалба.

Абонираните за нашите анализимогат редовно да се запознават с нашето мнение за това какво очакваме на фондови, валутни и стокови пазари.

Мнозина от хората, които вече изкараха модулите на обучение при нас вече са способни сами да откриват потенциалните сценарии и така по всяко време на денонощието имат ясна визия какви действия да предприемат.

За скептиците, които все още смятат, че техническия анализ и Вълновата теория не заслужават тяхното внимание, предлагаме безплатни семинари. На тях ние освен, че обясняваме какво представляват тези два метода за анализ търгуваме пред всички с реални пари и истински сметки, за да се уверят в тяхната ефективност. Заповядайте да се уверите сами. Никъде на друго място в България няма да видите подобна демострация.

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.


Share

Коментарите са забранени.