Конференцията по социономика в Атланта

 На 16 април 2011 г. имах удоволствието да присъствам на първата конференция по социономика, която се проведе в Атланта. Тъй като тази нова наука провокира твърде много недоумение с концепциите, които лансира първо ще дам някои разяснения за аргументите, върху които тя е стъпила и след това в серия от материали ще запозная читателите с темите, които бяха разисквани на нея.

Ще започна с това какво е социономика?

Това е една интердисциплинарна наука, лансирана в началото на новия век от Робърт Пректър. Освен инструментите, които се използват в икономиката и финансите, в нея широко са застъпени психологията и социологията. Много често тя бива бъркана с една друга наука, която е придобила по-голяма популярност социоикономиката. Основната разлика между теорията, застъпена в социономиката и трите науки икономика, финанси и социоикономика, трябва да бъде търсена в обясненията на причинноследствените връзки между обществените настроения и общественозначимите събития.

За съвременния човек е много по-лесно да приеме, че събитията са двигателя на обществените настроения. Точно в обратната закономерност ни убеждава социономиката. Тя претендира, че обществените настроения са самогенериращ се фактор, който зависи от: стадния инстинкт, взаимодействието между индивидите в групата, ирационалното поведение на масите и други подобни фактори, които са функция на човешкото подсъзнание. Външните събития според тази наука имат само временен ефект върху тренда, който се формира и движи именно от описаните по-горе първични функции на нашия мозък.

Много е важно да бъде разбрано, че масовите настроения и емоции на огромна група от хора имат твърде различни свойства в сравнение с настроението на отделен индивид.

Отделната личност разполага само с известна автономност спрямо външната среда. При наличие на добри или лоши новини и събития, индивида е много по-чувствителен към тях. Все пак ние всички знаем, че имаме периоди, в които почти не обръщаме внимание на нещата, които ни се случват. Например, учените в областта на психологията и физиологията ни обясняват, че всеки индивид е подчинен на своя емоционален цикъл. Наличието на цикличност в нашата психика и физиология означава периоди на подем и упадък в индивидуалното настроение. В случаите, когато сме способни да запазим спокойствие по време на лошо стечение на обстоятелствата логичното обяснение е, че тренда в нашия персонален цикъл е нагоре. Обратно, когато дори и по време на положителни събития ние се чувстваме зле и депресирани, това може да бъде обяснено с низходящ тренд на нашия биологичен цикъл. Например, отишли сме на парти, на което всички се веселят. Ние обаче оставаме необщителни и не успяваме да се забавляваме. Докато тренда на нашите емоции е низходящ случващото се около нас не е в състояние да ни помогне да се забавляваме истински.

Ако индивидуалното настроение се характеризира с автономия спрямо външната среда, то обществените настроения, които се формират от психическите нагласи на милиони хора, е нормално да има пълна независимост и неуязвимост спрямо новините и събитията. Ако последните окажат влияние върху посоката на тренда, то ефекта е само краткотраен. Обикновено само секунди минути или часове. Много рядко влиянието на дадена новина върху обществените настроения може да продължи до няколко дни или седмица.

От своя страна графиките на финансовите пазари представлявайки енцефалограма на обществените настроения, материализират и унагледяват техните тенденции. Така невидимите процеси протичащи сред обществото стават забележими и подлежащи на изследване трендове от страна на технически и вълнови анализатори, които са придобили компетентност да интерпретират тези движения. Ето защо един технически анализатор не се интересува дали някъде по света става революция или се случва незапомнено от историята природно бедствие. Ако тренда на обществените настроения е нагоре вероятността той да продължи в същата посока е голяма. Ако след тревожни събитияр като случващото се в арабските страни и земетресението в Японияр пазара нарисува само три вълни надолу, логичните заключеня, които могат да бъдат направени са че предстои нов връх при фондовите пазари. Ако той се превърне във факт е логично да допуснем, че инерцията на възходящия тренд е достатъчно голяма, за да участваме с дълги позиции и е препоръчително да се избягват късите позиции. Това са причините към момента докато подготвям този материал да съм с дълги позиции, на някои от американските индекси и включително имам бича ориентация към японския индекс Nikkei 225 незвисимо, че именно този фондов пазар е най-силно засегнат от природните бедствия– фигура 1.

Мнозина биха казали, че именно земетрението като външен фактор е причина за големия спад на Nikkei. Нека разгледаме обаче цялостната картина. Дали самият спад е с начало 11 март когато Япония бе разтърсена първия трус? Тази дата съм посочил чрез вертикалната червена линия. Вижда се и с просто око, че спадът на индекса започна доста по-рано. Тогава се появяват отговорите, че Либия е причината за сривът започнал през феврури месец. В такъв случай е добре да зададем въпроса, ако Либия е причина за пропадането, тогава защо събитията в Туниз и Египет почти не бяха отчетени от борсовите индекси по света. Дали може да се каже, че някои размириците имат положителен, а други отрицателен ефект върху пазарния тренд. Смисленият отговор идва именно от науката социономика. Докато един тренд е възходящ това означава, че сред обществото преобладават положителните нагласи. Независимо дали в медиите излизат добри или лоши новини набраната инерция на обществените настроения продължава в посоката на наблюдавания тренд. Нагласата на масите има свойствата като превозно средство, което е набрало инерция. За да може то да промени своята посока е нужно още известно разстояние и време да се движи в предишната.

Науката социономика не ни предоставя непосредствени сигнали за търговия. Нейната помощ се изразява в логични отговори ЗАЩО се случват дадени движения на пазара различни от традиционните интерпретации, че външните събития ги предизвикват. Тя е полезна с това, че дава възможност на хората, които се нуждаят от рационално обяснение да задоволят своето любопитство. Методите, които ни позволяват да прогнозираме са Вълновата теория на Елиът и техническия анализ.

Когато осмислим свойството на пазарите да се движат в трендове, които се развиват като петици вълни в едната и тройка вълни в другата посока, тогава се научаваме да предвиждаме някои от ходовете на пазара. Така на фона на негативните новини не е проблем за техническите и вълновите анализатори да откриват дълги позиции в посока нагоре. Дългата позиция, която съм открил при Nikkei е провокирана от трите вълни надолу, които индкса нарисува до 15 март и след това последваха пет вълни нагоре. Последвалата корективна тройка надолу под формата на двоен зигзаг бе сигнал да открия дълга позиция.

Нарисуваните вълни към момента дават големи шансове за бичи сценарий при повечето индекси по света. Независимо от моята дългосрочна меча ориентация не мога да подценявам текущия бичи потенциал за фодовите пазари. Той може да се запази в продължение на седмици и дори месеци. Дотогава ще предпочета да бъда умерен бик готов да облече мечата кожа по всяко време на оставащата част от текущата година.

Подобно е моето отношение и при валутната двойка EUR/USD. Независимо, че сентимента за европейската валута е крайно обтегнат и ластикът ще има нужда от скорошно отпускане в посока надолу за еврото, фактите засега показват, че тренда е възходящ. Следователно моите предпочитания са да задържам дългите си позиции откривани през януари месец и местене на техните стопове – фигура 2.

Да се откриват нови дълги позиции е добро решение само след низходяща корекция защото следваща сериозна съпротива можем да очакваме в зоната 1.5000 – 1.5100. На тези нива ще оценяваме отново дали за валутната двойка остава още потенциал за нагоре.

Златото също предлага възходящ тренд с още възможности за печалби. Аз самия обаче съм много предпазлив защото позиция ми е само на два дни и това, което съм открил съм готов да го закрия още днес защото поредна петица вълни нагоре е вече нарисувана. Дали ще откривам нови дълги позиции ще решавам едва след като видя колко голяма корекция би нарисувал този инструмент фигура 3.

Да се предлага традиционната интерпретация, че ценният метал се движи нагоре заради кризата по света е несъстоятелно защото тогава възниква въпросът защо едновременно с това фондовите индекси вървят също нагоре. Смислено обяснение на този феномен дава отново науката социономика. През последните десетилетия масата инвеститори по света се адаптира към среда, в която главната цел е да бъдат придобивани активи от всякакъв характер. Болшинството от тези инвеститори ще останат верни на този свой рефлекс (рефлексът е подсъзнателна, автоматизирана реакция на човешката психика) докато пазарите не ги изненадат с движение, което ще се окаже нежелано и неочаквано. Дотогава апетитът към риска ще остава голям и докато тренда продължава да е възходящ при повечето активи, те ще предлагат добри спекулативни възможности в посока нагоре.

 Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.

Share

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.