Добри възможности за печалба при USD/CAD

Ще обърна внимание на сигналите, които разкрива тази валутна двойка на няколко времеви рамки. Една от основните цели на вълновия анализатор е да открие обект с ясни и завършени пет вълни в едната и три вълни в другата посока. В случая става дума за валутната двойка USD/CAD. Тя предлага ситуация с потенциал за голямо покачване, което може да продължи с години ако наблюдаваме големите графики. Ще започна с времевата рамка, която е с дневни барчета (фиг. 1).

Графика 1
(кликни на графиката за по-голям размер)

На фигура 1 се виждат пет вълни нагоре, последвани от корективна формация двоен зиг-заг, който имаме основание да приемем за завършен. Корекцията е малко по-дълбока от 61.8% от цялото покачване, протекло от октомври 2007 до март 2009 г. Тази голяма петица нагоре дава ориентир за много далечен таргет през следващите години, който ще бъде за хиляди пипсове растеж в полза на щатския долар.

По-малката времева рамка, която е с часови барчета също подава сигнали за покачване, защото на нея също се откриват пет завършени вълни нагоре и три надолу. Като се вземе предвид, че размерътна вълна 1 синя е около 660 пипса може да предположим, че вълна 3 синя ще бъде дори по-голяма от нея и в следващите седмици да очакваме ръст над 1.1100 (фиг. 2). Именно поради тази причина съм с две дълги позиции още след като вълна 2 жълта приключи. Стоповете първоначално бяха под вълна 2 синя, но вече са преместени, така че да са на съвсем малка загуба. Всяка корекция надолу, която не пропада под ниво 1.0423 ще бъде нов повод за откриване на дълги позиции със стоп малко под 1.0423. Намерението ми е да добавям още към вече откритите позиции заради потенциала, който описах на двете времеви рамки.

Като заключение ще направя съпоставка между рисковете, които поемаме, спрямо вероятната печалба. Вече откритите позиции могат да донесат около 40 пипса загуба. Тези, които евентуално можем да открием днес при задържане на цената над посочените нива, ще бъдат на разстояние около стотина пипса от стоповете. Ако се реализира сценария, описан на фигура 2, ще можем да очакваме повече от 600 пипса печалба през следващите седмици, а ако се развие сценария от фигура 1 и задържим част от откритите позиции, ще можем да постигнем печалба от хиляди пипсове през близките месеци и дори години. При пробив под 1.0423 ще се провали само сценария, описан на фигура 2. Този от фигура 1 само ще се отложи, но на този етап няма да пропадне. Такива ситуации с нисък риск и висока доходност се случват твърде рядко и когато се появят на хоризонта заслужават нашето внимание.

Графика 2
(кликни на графиката за по-голям размер)

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.


Share

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.