Сърфирайте по вълните на финансовите пазари, ИЗЧЕРПАНА

Описание:

ИЗЧЕРПАНА

Да се плъзгаш по вълните, е едно от най-големите удоволствия за всеки, който обича адреналина от водните спортове. Светът на финансите може да бъде оприличен на реалния, за да може да се постигне нагледност в действията на инвеститора и трейдъра. "Сърфирайте по вълните на финансовите пазари" дава възможност читателят да се запознае с Вълновата теория на Елиът, по възможно най-разбираемия начин.

автори: Ивайло Груев, Даниел Кръстев

 • Глава I. Мястото на вълновата теория
 • Глава IІ."Матрицата". Дали тя съществува?
  • Златното сечение в математиката
  • Златното сечение във Вселената
  • Златното сечение и физиката
  • Златното сечение и метеорологията
  • Златното сечение и химията
  • Златното сечение и биологията
  • Златното сечение и анатомията на живите организми
  • Златното сечение и физиологията
  • Златното сечение и психологията
  • Златното сечение и изкуството
  • Златното сечение и социологията
  • Златното сечение и финансовите пазари
 • Глава IІІ. Същност на вълновия принцип на Елиът
  • Надеждност на факторите, изследвани от Вълновия принцип
  • Импулсивни вълни
  • Корективни вълни
    • Зиг-заг
    • Двоен зиг-заг
    • Равнинна корекция
    • Разширяваща се равнина
    • Бързаща равнина
   • Триъгълници
    • Симетричен триъгълник
    • Възходящ триъгълник
    • Низходящ триъгълник
    • Разширяващ се триъгълник
    • Симетричен триъгълник
   • Комплексна корекция
  • Съотношение между вълните
    • Съотношение между импулсивните вълни
    • Съотношение между втора и първа вълна
    • Съотношение между трета и четвърта вълна
  • Правило на редуване
  • Канали
  • Специфични прояви на вълните
    • Краен диагонал
    • Скъсена пета вълна
  • Времеви фактор
  • Вълнови порядък
  • Психологическа обосновка
  • Характер на вълните
 • Глава IV. Сентимент индикатори
  • Пазарът като лавина
  • Пазарът като лодка
  • Пазарът като ластик
  • Индекс на волатилността
  • Съотношение между пут и кол опции
  • Проучване на инвеститорските настроения
  • Американска асоциация на индивидуалните инвеститори
  • Потребителско доверие
  • Индекси на доверието на Йелския университет
 • Глава V. Място на включване, оценяване на риска, стоп и закриване на позиция
 • Глава VІ. Проблемите на начинаещия
 • Глава VІІ. Какво ни предлагат различните типове анализ
 • Глава VІІІ. Индивидуална психология
 • Глава ІХ. Мястото на фундаменталните фактори
 • Глава Х. Масова психология
 • Глава ХІ. Цел, предпоставки, причини, следствие
 • Глава ХІІ. Вълновият принцип в области, извън финансовите пазари
 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

за 1 бр.:0.00лв
(0.00лв не включва ДДС)
изчерпана

Назад към списъка

Share