Живея в България, печеля в Ню Йорк - ИЗЧЕРПАНА

Описание:
Когато през 2003 г. книгата "Живея в България, печеля в Ню Йорк" излезе на българския пазар темата за техническия анализ бе напълно непозната за българския читател. На нейните страници ще намерите онази есенция, без която индивидуалният Форекс трейдър е обречен да плати много висока цена, докато търси някаква логика в поведението на графиката.

автори: Ивайло Груев, Даниел Кръстев   • Съдържание:
 

    • Глава I. ЗАЩО ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ
 

    • Глава II. МАЛКО ИСТОРИЯ
 

    • Глава III. ЦИКЛИЧНОСТ      • Стабилен цикъл
     

           • Нестабилен цикъл
     

           • Фактори формиращи пазарния цикъл         • Фактори изучавани от фундаменталния анализ            • Шокове, причини
           

           

           
        

                 • Фактори изучавани от техническия анализ            • Психологически фактори               • Алчност и страх
              

              

              
           

                       • Групови фактори               • Бикове и мечки
              

              

              
           

           

           
        

        

        
     

           • Циклите от различен порядък         • Краткосрочни цикли
        

                 • Дългосрочни цикли
        

        

        
     

           • Обобщение
     

     

     
 

    • Глава IV. ГРАФИКИ      • Линейна графика
     

           • Бар графики
     

           • Японски свещички
     

     

     
 

    • Глава V. СЪПРОТИВА И ПОДКРЕПА      • Съпротива
     

           • Подкрепа
     

     

     
 

    • Глава VI. ИЗУЧАВАНЕ НА ТРЕНДА      • Капанът "новини"
     

           • Кратка статистика за индекса Dow Jones 30
     

           • Видове тренд
     

           • Фази на първичния тренд         • Първичен възходящ тренд (Бичи пазар)            • Акумулиране
           

                       • Трайно покачване
           

                       • Излишък
           

           

           
        

                 • Първичен низходящ тренд (Мечи пазар)            • Разпродажба
           

                       • Трайно пропадане
           

                       • Отчаяние
           

           

           
        

        

        
     

           • Идентифициране на тренда
     

     

     
 

    • Глава VII. ГРАФИЧНИ ФИГУРИ      • Тренд обръщащи фигури         • Двоен връх (Double Top)
        

                 • Двойно дъно (Double Bottom)
        

                 • Глава и рамене (Head and Shoulders)
        

                 • Обърнати глава и рамене (Head and Shoulders Bottom)
        

                 • Множествен връх (Multiple Top)
        

                 • Множествено дъно (Multiple Bottom)
        

                 • Шип (Spike)
        

                 • Формация остров (Island Formation)
        

                 • Покачващ клин (Rising Wedge)
        

                 • Падащ клин (Falling Wedge)
        

        

        
     

           • Тренд потвърждаващи фигури         • Симетричен триъгълник (Symmetrical Triangle)
        

                 • Възходящ триъгълник (Ascending Triangle)
        

                 • Низходящ триъгълник (Descending Triangle)
        

                 • Флагове и байраци (Flags and Pennants)
        

                 • Правоъгълник (Rectangle)
        

        

        
     

           • Обобщение
     

     

     
 

    • Глава VIII. ЕДНО ИЗГУБЕНО ПОЗНАНИЕ ОТ ДРЕВНОСТТА      • Геометрия на Fibonacci         • Златен правоъгълник
        

                 • Златна спирала
        

                 • Установяване потенциала на тренда чрез нивата на Fibonacci
        

        

        
     

     

     
 

    • Глава IX. ТЕХНИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ      • Обем (Volume)
     

           • Пълзяща средна (Moving Average)
     

           • Инерционни индикатори         • Инерционен осцилатор (Momentum)
        

                 • MACD Осцилатор
        

                 • Индекс на относителната сила (RSI)
        

                 • Стохастик осцилатор (Stochastic)
        

        

        
     

           • Ленти на Болингер (Bollinger Bands)
     

           • Обобщение
     

     

     
 

    • Глава X. МОЯТ МЕТОД
 

 

 

 
за 1 бр.:0.00лв
(0.00лв не включва ДДС)
Количество:

Назад към списъка

Share