Живея в България, печеля в Ню Йорк

Описание:
Когато през 2003 г. книгата "Живея в България, печеля в Ню Йорк" излезе на българския пазар темата за техническия анализ бе напълно непозната за българския читател. На нейните страници ще намерите онази есенция, без която индивидуалният Форекс трейдър е обречен да плати много висока цена, докато търси някаква логика в поведението на графиката.автори: Ивайло Груев, Даниел Кръстев

  • Съдържание:


 

  • Глава I. ЗАЩО ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ


 

  • Глава II. МАЛКО ИСТОРИЯ


 

  • Глава III. ЦИКЛИЧНОСТ

    • Стабилен цикъл


    

    • Нестабилен цикъл


    

    • Фактори формиращи пазарния цикъл

      • Фактори изучавани от фундаменталния анализ

        • Шокове, причини


                


      

      • Фактори изучавани от техническия анализ

        • Психологически фактори

          • Алчност и страх


                    


        

        • Групови фактори

          • Бикове и мечки


                    


                


            


    

    • Циклите от различен порядък

      • Краткосрочни цикли


      

      • Дългосрочни цикли


            


    

    • Обобщение


        


 

  • Глава IV. ГРАФИКИ

    • Линейна графика


    

    • Бар графики


    

    • Японски свещички


        


 

  • Глава V. СЪПРОТИВА И ПОДКРЕПА

    • Съпротива


    

    • Подкрепа


        


 

  • Глава VI. ИЗУЧАВАНЕ НА ТРЕНДА

    • Капанът "новини"


    

    • Кратка статистика за индекса Dow Jones 30


    

    • Видове тренд


    

    • Фази на първичния тренд

      • Първичен възходящ тренд (Бичи пазар)

        • Акумулиране


        

        • Трайно покачване


        

        • Излишък


                


      

      • Първичен низходящ тренд (Мечи пазар)

        • Разпродажба


        

        • Трайно пропадане


        

        • Отчаяние


                


            


    

    • Идентифициране на тренда


        


 

  • Глава VII. ГРАФИЧНИ ФИГУРИ

    • Тренд обръщащи фигури

      • Двоен връх (Double Top)


      

      • Двойно дъно (Double Bottom)


      

      • Глава и рамене (Head and Shoulders)


      

      • Обърнати глава и рамене (Head and Shoulders Bottom)


      

      • Множествен връх (Multiple Top)


      

      • Множествено дъно (Multiple Bottom)


      

      • Шип (Spike)


      

      • Формация остров (Island Formation)


      

      • Покачващ клин (Rising Wedge)


      

      • Падащ клин (Falling Wedge)


            


    

    • Тренд потвърждаващи фигури

      • Симетричен триъгълник (Symmetrical Triangle)


      

      • Възходящ триъгълник (Ascending Triangle)


      

      • Низходящ триъгълник (Descending Triangle)


      

      • Флагове и байраци (Flags and Pennants)


      

      • Правоъгълник (Rectangle)


            


    

    • Обобщение


        


 

  • Глава VIII. ЕДНО ИЗГУБЕНО ПОЗНАНИЕ ОТ ДРЕВНОСТТА

    • Геометрия на Fibonacci

      • Златен правоъгълник


      

      • Златна спирала


      

      • Установяване потенциала на тренда чрез нивата на Fibonacci


            


        


 

  • Глава IX. ТЕХНИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ

    • Обем (Volume)


    

    • Пълзяща средна (Moving Average)


    

    • Инерционни индикатори

      • Инерционен осцилатор (Momentum)


      

      • MACD Осцилатор


      

      • Индекс на относителната сила (RSI)


      

      • Стохастик осцилатор (Stochastic)


            


    

    • Ленти на Болингер (Bollinger Bands)


    

    • Обобщение


        


 

  • Глава X. МОЯТ МЕТОД


   
за 1 бр.:20.00лв
(20.00лв не включва ДДС)
Количество:

Назад към списъка

Share