Вече имаме сценарий за EUR/USD

Мълчанието е много тягостно нещо. Наскоро прочетох, че Робинзон е невъзможно да е бил способен да говори след 25 години изгнание. В крайна сметка докато се е появил Петкан дивака са изминали десетилетия. Дотогава той би изгубил речта като средство за комуникация. Но как би могъл автора Даниел Дефо да знае преди векове за психофизиологичните недостатъци на нашия мозък и това, че ако не разговаряме със себеподобни дори и само за година, това може да осакати нашите комуникативни способности.

Моето мълчание беше неписането. Някакви мисли искаха да излязат от мен, но нищо не се получаваше просто защото нямаше нищо за казване на тема пазари. За щастие днес най-после има нещо, което мога да опиша и едновременно с това има шансове да бъде разбрано от читателите на Home Traders.

Днес мога да си позволя да изкажа прогноза за любимата валутна двойка на повечето хора по света. Все още няма да наричам този сценарий нискорисков с шансове около 80-90%, но е време да дебнем за позиции.

Вече разполагаме с дългосрочни сценарии, които са издържани и могат да бъдат обяснени на езика на Вълновата теория. Преференциалния съм го описал на фигура 1. Той е с меча ориентация.

Фигура 1

Съгласно този сценарий започналият на 2 февруари спад е началото на вълна -3- от С, която ще има силно мечи последствия за еврото. Загадката около продължилата осем месеца корекция нагоре, може да бъде обяснена с формация flat correction. Тя се разви с типичната за нея структура. Три вълни за а вълна, три за b и пет за с вълна.

Аргументите за откриването на късите позиции вчера сутринта, дойдоха в синхрон между тази времева рамка и пет минутната графика. Последната е представена на фигура 2. На нея се вижда, че след върха от 2 февруари последва петица вълни надолу, която има характеристиките на expanding leading diagonal. След това последва перфектнa зиг-заг корекция, която се върна точно до 61.8% от размера на вълна 1 (синя). Веднага след това приех, че е време за откриване на къси позиции. Последвалото голямо пропадане лесно може да бъде прието за вълна 3(синя) и сега изчакваме да се уверим дали ще последват вълни 4 (синя) и 5 (синя). За сега четвъртата вълна се развива точно според изискванията на Вълновата теория на Елиът. Плитка е и се задържа в рамките на коридора, който съм нарисувал. Ако днес се развие и вълна 5 (синя) ще можем да очакваме покачване за abc (сини) и едва в началото на следващата седмица ще се готвим за още къси позиции.

Фигура 2

Преди да започне пропадането за вълна 3(синя) стоповете ми бяха на 1.3864. След резкия срив вече можех да си позволя да ги преместя на символична печалба. Как да разсъждаваме оттук насетне? Ако валутната двойка се запази само с плитка корекция за 4 (синя) не излизаща изобщо или само малко от низходящия коридор и направи ново дъно за вълна 5 (синя) ще приема, че сценария се развива перфектно. Само пробив над дъното на вълна 1(синя) ще ми покаже, че сценария се проваля още днес и точно тогава ще ме ударят стоповете. Цената няма проблем да стигне до тези нива, но първо трябва да видим пета вълна с ново дъно и едва тогава да започне голяма корекция. Тогава мечия сценарий се запазва. Именно поради тези съображения съм хеджирал късите си позиции с дълги, които днес ще закрия ако се потвърди идеята за плитка четвърта вълна. Ако вълна 5 синя стане факт, а не хипотеза отново ще хеджирам частично или изцяло и ще си върна стоповете на късите позиции там където са били първоначално. Тези инструкции са полезни само за хората, които вече имат къси позиции. Тези, които нямат такива могат да си поемат въздух и да не стоят пред графиките през целия ден. Към края на сесията ще могат да проверят доколко описания сценарй се случва и ако имаме abc сини нагоре завършени да се готвят за къси позиции. Предполагам обаче, че сигналите ще се появят не по-рано от понеделник или вторник.  

Потвържденията или провалът на дългосрочния мечи сценарий може да бъде очакван след около седмица или две. Как ще изглежда развръзката съм обяснил на фигура 3.

Фигура 3

Нарисуваните пет вълни нагоре могат да бъдат разтълкувани по два начина. Първо ще се спра на интерпретацията съгласно описания мечи сценарий. Тези пет вълни нагоре са вълна С от онази flat correction, която представих на фигура 1. Ако е така, ще станем свидетели през следващата седмица на петица вълни надолу, която в идеалния случай ще подмине 61.8% и ще достигне до червената елипса. От там ще последва корективна тройка нагоре и ще имаме повод за още къси позиции. Провал на този мечи сценарий ще доловим ако цената направи плитка корекция надолу само с три вълни, оставащи в рамките на 61.8%. Това няма да означава, че мечките не могат да ударят, но ще намалеят непосредствените шансове за директен спад. При такова развитие ще приема, че преди да гоним къси позиции ще имаме повод за дълги позиции до нивата около 1.4300. Едва тогава ще търся край на поскъпването на европейската валута.

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.

Share

Коментарите са забранени.