През 2012 г. очаквам рекордна волатилност

Краят на 2011 г. се прояви с типичната бича сезонност на световните фондови индекси. В този анализ разглеждам традиционната бича ориентация около коледните празници в контекста на конкретно вълново броене, което смятам за много вероятен сценарий. В негова подкрепа ще използвам фигура 1.

Фигура 1

В началото на месец май 2011 г. S&P500 започна спад, който приключи на 04 октомври. Същественото на това пропадане се състои в това, че то е изградено от пет вълни надолу. Те от своя страна бяха последвани от възход, който засега се вписва като корективна формация от типа двоен зиг заг. Корекцията все още не изглежда довършена и това, което допускам е, че през последните работни дни на тази година предстои още известно покачване. Очакването ми за край на този двоен зиг заг е малко над червената съпротива, а червената вертикална линия съм поставил като времеви ориентир, кога можем да станем свидетели на текущ връх.

Дали такъв ще бъде посроен малко преди или след 01 януари 2012 г. е много трудно да се оцени, но през следващата седмица в работните дни ще наблюдаваме графиката, дебнейки евентуалното завършване на описаната корекция.

Ако наистина описания сценарий се окаже верен, индексът ще се задържи в гравитацията около 1300 пункта и някъде там ще станем свидетели на начално пропадане. Ако такова наистина започне още през януари, то може да се окаже старт на нов мечи пазар и новата година да премине под неговия знак.

Разбира се когато говорим за бъдещи процеси не бива да забравяме и за алтернативните възможности. Жълтата съпротива е ключова и ако тя бъде пробита това ще означава отлагане на този мечи сценарий за неопределено време.

Независимо от мечата ми ориентация в дългосрочен план през последния месец си позволих неколкократно да бъда с дълги позиции върху този индекс.

На фигура 2 съм показал как очаквам да се развие последната фаза на покачването, което разглеждам като корекция. Независимо от това, че рядко се включвам в корективни движения, тук съм си позволил да участвам с две дълги позиции, чиито стопове са вече около нулева загуба.

Фигура 2

Причината да се доверя на бичи сценарий бе комбинацията от бича сезонност и недовършения двоен зиг заг, от който пазара бе изрисувал само петица като А червена вълна и В червена, която коригира между 50 и 60% от А. Тогава бе налице нисък риск заради близките стопове под вълна В. Този риск бе само около десет пункта на фона на повече от 100 пункта таргет.

Бичата сезонност е фактор, който е много неустойчив и обикновено се изчерпва бързо със започването на новата година. Именно затова ще бъда внимателен за издебването на подходящо място за закриване на позициите и ще бъда отворен както за начало на мечо движение, така и за евентуално негово отлагане.

В този анализ касаещ новата 2012 г. акцентирам на фондовият индекс S&P500. За отделни валутни двойки се въздържам да дам прогноза защото средносрочните и дългосрочните им графики не показват вълни, които да намирам за ясни. Там има и бичи и мечи интерпретации. Ще предпочета да изчакам изборът на фондовите пазари и ако те стартират наистина мечи пазар, тогава ще очаквам поскъпване на щатския долар спрямо повечето валути. Но ако мечият пазар при индексите се отложи, ще разглеждам всяка валутна двойка сама за себе.

Читателите на тези материали могат да получават редовно нашите анализи с прогнози за предстоящи движения при валути, фондови пазари, злато и сребро. За целта е нужно да се абонират за тази услуга. Така ще могат да се запознаят подробно с всички алтернативни сценарии.

Мнозина от хората, които вече изкараха модулите на обучение при нас вече са способни сами да откриват потенциалните сценарии и така по всяко време на денонощието имат ясна визия какви действия да предприемат.

За скептиците, които все още смятат, че техническия анализ и Вълновата теория не заслужават тяхното внимание, предлагаме безплатни семинари. На тях ние освен, че обясняваме какво представляват тези два метода за анализ, търгуваме пред всички с реални пари и истински сметки, за да се уверят в тяхната ефективност. Заповядайте да се уверите сами. Никъде на друго място в България няма да видите подобна демонстрация.

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.

Share